Quote

Chantal Harwig

Tel: 06-17761623

Mail: info@eigenwens.nl

 

Member of Kinder Coach Gilde

 

Member of Adiona

Werkwijze

Aanmelding
Aanmelden is mogelijk via de mail. Ik ben bereikbaar op info@eigenwens.nl
Telefonische aanmelding is ook mogelijk. U belt dan naar 06-17761623.

Telefonisch kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik u kort te vertellen waarvoor u belt.
Ik kan mijn werkwijze toelichten en u kunt aangeven of u een intakegesprek wilt plannen.
Op dat moment zal ik wat persoonsgegevens van u en uw kind noteren.

Intakegesprek
Indien u heeft aangegeven het coachingstraject te willen starten, ontvangt u van Eigenwens een intakeformulier. Dit formulier moet ten minste 2 dagen voor het intakegesprek, door beide ouders ondertekend, weer retour gestuurd zijn. Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders, zullen we dit formulier gaan bespreken en maken we de hulpvraag helder. Uw kind is niet bij dit gesprek aanwezig.

Coachingstraject
Tijdens de coaching vind ik het belangrijk om van de “eigenwens” van uw kind uit te gaan. Wat is zijn of haar hulpvraag? Deze kan afwijken van de hulpvraag die u als ouder had. In dit geval zal ik eerst met de hulpvraag van uw kind aan het werk gaan, uiteraard zullen we dit samen overleggen.
De coaching is in de praktijk van Eigenwens. Ik werk ongeveer 45 minuten alleen met uw kind. Daarna komt u erbij en kan uw kind vertellen wat we hebben gedaan. Als ik oefeningen voor thuis mee geef, dan zal ik deze ook op dit moment met u bespreken

Aangezien ik na elke sessie met u nabepreek plan ik niet standaard een evaluatiegesprek. Indien u een evaluatie zonder uw kind wenst kunnen we dit uiteraard plannen.

Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.